Global searching is not enabled.
Skip to main content

Despre noi

Echipa UpED – profesioniști în educație, cu o vastă experiență atât la catedră cât și în proiecte educaționale de success .

Am dezvoltat de-a lungul anilor cursuri de formare pentru cadre didactice.

Am dezvoltat sisteme de educație la distanță, am proiectat și implementat proiecte educaționale care integrează soluțiile tehnologice moderne în educație.

Scopul activității noastre – pregătirea de calitate a copiilor, tinerilor și adulților.

Pentru atingerea acestui scop ne-am format o echipă de profesori foarte bine pregătițimotivați si cu rezultate foarte bune în activitatea didactică și pedagogică, adevărați dascăli care știu să pună în evidență resursele elevilor, să valorifice potențialul fiecărei persoane.

Specialiștii UpED au creat un mix foarte valoros între experiența cadrului didactic și experiența specialistului în consiliere și dezvoltare personală, din dorința de a descoperi și a dezvolta competențele fiecăruia, acel ansamblu de cunoștințe, abilități și atitudini care asigură succesul în viață.

La prima întâlnire, după ce ne vom cunoaște și vom afla cerințele dumneavoastră, vom stabili împreună echipa cu care vom porni la drum. Ținând cont de profilul de dezvoltare al copilului vom decide împreună ce stil de predare și ce profesor i se potrivește cel mai bine pentru a obține rezultatele cele mai bune. Toate serviciile educaționale se dezvoltă în echipă: copil – părinți - experți UpEdLaura Gunesch


l


Psiholog, consiliere educaționala, orientare școlară și profesională

Profesor gradul I – 20 ani experiență învățământ preuniversitar

Membru în Comisia Națională a Alternativelor Educaționale (2007-prezent)

Formator management educational, formator national CEDP Step by Step – 20 ani experiență

10 ani experiență în management educațional, în proiecte strategice care integrează soluții tehnologice moderne în educație

• Coordonator educațional în cadrul proiectului CORECT, finantat POSDRU ID 139768

• Coordonator educational în cadrul proiectului FII PREGĂTIT – Program educațional de sprijin pentru dezvoltarea competențe cheie, finantat POSDRU ID 140787

• Coordonator educațional în cadrul proiectului Acces pentru copii și tineri la a învăța pentru viață – ACTIV, finanat POSDRU ID 141143

• Coordonator consiliere in cadrul proiectului Corelarea Invatarii pentru Viata cu Integrarea Socio-educativa – CIVIS, finantat POSDRU ID 140293

• Expert educational, continut video – consilierea cadrelor didactice pentru proiectarea si realizarea materialelor educaționale video, în cadrul proiectului COMPENDIU, finanțat POSDRU ID 63650

• Expert educațional – dezvoltare conținut portal în cadrul proiectului COMPENDIU, finanțat POSDRU ID 63650

• Managementul activitatilor de elaborare materiale suport pentru generare de resurse video, în cadrul proiectului „Educaţia în comunitate – Drum cu prioritate!” POSDRU ID 156054.

Liviu Constandache


l


1997 – 2006: 10 ani profesor informatica

Din 2006, implicat în proiecte regionale și naționale în care educația și tehnologiile moderne au fost factori cheie:

2006-2007: Proiectul Economia bazată pe Cunoaștere, cu finanțare din partea Băncii Mondiale

2009-2012: Proiectul „Dezvoltarea COMPEteNţelor personalului Didactic şi didactic auxiliar de conducere din sistemul de învaţământ preUniversitar – COMPENDIU” în care peste 2000 de cadre didactice au fost sprijinite în adoptarea tehnologiilor modern și în care a fost testată utilizarea tehnologiilor video în educație

2013-2016: Proiecte educaționale prin care au fost puse în practică modele educaționale având la baza resursele educaționale deschise și utilizarea mediilor sociale în educație prin utilizarea de telecentre educaționale conectate prin Internet

2016-2017: Proiect de cercetare privind impactul tehnologiilor video în educație

2017-2021: Proiect național de dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și realizarea de resurse educaționale deschise la nivel național.